Wat soorten en aantallen betreft vertoont 1972 grote gelijkenis met 1971, in vergelijking met andere jaren een gemiddelde bezetting. Pogingen tot vestiging van nieuwe soorten zijn interessant. Zo was de Zwarte Mees, waarvan het broeden in ’71 was vastgesteld, nu met twee territoria aanwezig. De Barmsijs werd steeds waargenomen tot 22 juni. Goudvinken werden evenals in ’71 ook weer gezien in Jachtduin op 19, 21 en 26 mei en in wijdere omgeving door anderen ook waargenomen en gehoord tot in juni en juli. Een late of vroege waarneming van een Kruisbek op 10 juni. Een Duizerd overvliegend op 17 juni! Een Boomvalk overvliegend op 15, 19 en 21 mei, mogelijk uit Duin en Kruidberg. Wielewaal zoals altijd incidenteel op 21 en 26 mei. De belangstelling van Boomklevers voor bosuilenkasten werd ook hier bevestigd. De opening van een houtbetonkast werd netjes dichtgemetseld op een kleine opening na aan de onderzijde.