Naast het gebruikelijke jaaroverzicht ook een overzicht van 11 jaren waarnemen van broedvogels in het Jachtduin. Naar soorten en aantallen was 1969 vrij goed te noemen. 38 soorten met 199 territoria – wel een flinke daling t.o.v. 1967 en 1968 maar dat waren uitzonderlijk goedejaren.