Op zondag 10 juni verzamelden we op een aparte plek: station Haarlem bij de halte van de Zuidtangent. Vandaar vertrokken we naar de Haarlemmermeer met 15 kinderen. Omdat de bus verder leeg was, dachten sommige kinderen dat we de bus afgehuurd hadden! Bij het Spaarne Ziekenhuis stapten we uit om de flinke meeuwenkolonie op het dak van het PWN-pompgebouw te bekijken. Wat een vogels broeden daar! Veel Kokmeeuwen, enkele Stormmeeuwen, Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen. We konden jammer genoeg geen Zwartkopmeeuwen ontdekken, maar we zagen nog wel zo’n 50 Visdiefjes van hun nest opvliegen. Langs het water vloog een Kuifeend van het goed verborgen nest. Er lagen heel wat eieren in! Daarna zijn we een stuk het Haarlemmermeerse Bos in gelopen. Naast wat zangvogels vonden we veel jonge padjes en mooie Rietorchissen. Verder maakten ook de dode Mol en het dode Konijn veel indruk. Leuk was nog een zingende Zwarte Roodstaart op het dak van het ziekenhuis! Om precies 12.10 uur waren we weer terug bij het station Haarlem. Op ons lijstje stonden toen 37 soorten vogels.