Zondag 11 april van dit jaar waren we met dertig kinderen en enkele ouders (chauffeurs) op bezoek in het Ilperveld, ten noorden van Amsterdam. We werden hartelijk ontvangen in het Bezoekerscentrum van Landschap Noord-Holland. Daarna maakten we een frisse maar mooie vaartocht met een fluisterboot. Op de eilandjes in het Ilperveld zagen we veel weidevogels, eenden en ganzen. In de lucht Bruine Kiekendief, Torenvalk en Slechtvalk. Ook ontdekten we de eerste Boerenzwaluw. In totaal scoorden we zo’n 50 vogelsoorten. Enkelen hadden nog het geluk vanuit het bezoekerscentrum een Grote Zilverreiger te zien. O ja, we vonden ook nog een dode Bosspitsmuis. En we hebben op trilveen gestaan. Dat is toch wel heel raar!