In het kader van haar vijftigjarig jubileum organiseert de VWG een aantal jubileumexcursies. Deze excursies zijn, behalve voor leden van de VWG, ook nadrukkelijk opengesteld voor het overige publiek. Deelnemers aan deze excursies dienen zich vooraf aan te melden via het ledenservicepunt van de Stichting het Noordhollands Landschap te Castricum, die voor deze gelegenheid dit servicepunt ook ten behoeve de VWG beschikbaar heeft gesteld. Aanmelden kan tot een dag voor de excursiedatum op tel.: 0251-362762; het nummer is bereikbaar tijdens kantooruren en ook op zaterdagen. Het meenemen van een verrekijker en gepaste kleding (naar gelang het weer) is gewenst. Deelname is gratis maar svp bij aanmelding vermelden dat het gaat om een excursie in het kader van 50 jaar Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Op zondag 21 oktober vindt de eerste excursie plaats in de Amsterdamse Waterleidingduinen, gericht op de vogeltrek en watervogels. Verzamelen om 9.00 uur bij ingang Oase aan de Vogelenzangseweg te Bloemendaal. Tijdsduur ca. 2½ uur. Een toegangskaart is verplicht, voor niet-kaarthouders is een dagkaart à ƒ 2,= te verkrijgen bij de ingang.