Als we met vakantie in de Alpen zijn gaan we er niet speciaal heen voor de vogels maar echt voor het facinerende landschap met zijn flora en fauna. Wel letten we natuurlijk op alle vogelgeluiden die we horen. Men zegt altijd wel ”in de bergen zie je haast geen vogels” en dat is ten dele wel waar omdat ze niet afsteken tegen de berghellingen, maar daarom zijn ze er wel. Als we eens bekijken welke soorten vogels we in juni in de Alpen boven de 1300 m. gezien hebben, twijfelgevallen uitgesloten, dan is dat toch nog een hele lijst, vooral als je bedenkt dat Futen, meeuwen, eenden, ganzen, plevieren en steltlopers er uiteraard buiten vallen.