NESTKAST staat voor landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders. Een netwerk waarin amateuronderzoekers (controleurs en ringers), professionele nestkastonderzoekers (NIOO, Nederlands Instituut voor Ecologie), het Vogeltrekstation (VT) en dé gegevensbeherende instantie op vogelgebied van Nederland (SOVON) onderling gegevens uitwisselen over resultaten, wetenswaardigheden en ervaringen op het gebied van nestkastenonderzoek aan zangvogels en Bos- en Steenuilen. NESTKAST bracht recent zijn tweede jaarverslag uit (2010). Hierin zijn de broedgegevens van nestkastbroeders van zoveel mogelijk werkgroepen en individuele SOVONwaarnemers bijeen gebracht. Zo ontstond een landelijk beeld over het broedseizoen 2010. In dat seizoen zijn de gegevens van liefst 15.231 bezette nestkasten ingestuurd; een ruime verdubbeling van het aantal van 2009 (6.591!). Met een gemiddelde bezettingsgraad van 69,7% moeten er in 2010 maar liefst 21.852 nestkasten gecontroleerd zijn door de NESTKASTwerkgroepen en controleurs. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2009 (11.770 nestkasten)! Hoeveel uur ladderklimmen dat betekent wordt niet vermeld! Er is een elektronische nestkaart database bij SOVON Vogelonderzoek Nederland (http://www.sovon.nl/nestkaart), ter vervanging van de ouderwetse aantekenboekjes. Hiermee gaan gegevens niet verloren en kunnen ze ook voor andere onderzoeks- of monitoringsdoeleinden gebruikt worden. Het “ouderwetse” handwerk verdwijnt overigens niet helemaal, want de gegevens per gebied/waarnemer kunnen ook worden aangeleverd met een standaard verzamelformulier. Dubbel invoeren mag, want via de verzamelformulieren ontstaat een goed beeld van de grootte van onderzochte gebieden, de bezettingsgraad van nestkasten en van het percentage tweede legsels.