Dat het naaldbos bij de ingang van de Amsterdamse Waterleidingduinen aan de Zandvoortse laan het Kraaienbos heet is geen toeval. Al jaren slapen daar kraaiachtigen, voornamelijk Kauwen. In 1985 werd besloten om een jaar lang het aantal Kauwen op deze en andere slaapplaatsen in de regio te tellen. Dit om een inzicht te krijgen in de aantallen per slaapplaats en in het verloop van heet aantal Kauwen verblijvend in Zuid-Kennemerland in de loop van het jaar. Ook is getracht er achter te komen of doortrekkende Kauwen in oktober en november ook van de slaapplaatsen gebruik maken. Tijdens de tellingen werden ook aantekeningen gemaakt van het gedrag van de Kauwen. De resultaten werden eerder gebruikt bij de samenstelling van de Vliegbewegingen Atlas van Noord-Holland.