De roerige geschiedenis van een van onze beste vogelgebieden in de regio lijkt in rustiger vaarwater te komen. Hoewel de IJmuidense natuur zich nooit heeft laten temmen – het natuurlijke proces van kustaangroei, duinvorming en vegetatiesuccessie ging gewoon verder na ingrijpende maatregelen zoals het verlengen van de pieren en het aanleggen van boulevard en jachthaven – heeft de gemeente Velsen tot voor kort niet de hoge natuurwaarden willen erkennen (natuurlijke dynamiek, bijzondere biodiversiteit). Er was slechts oog voor economische ontwikkelingen. Recentelijk lijkt er echter sprake van een kentering, al dan niet door schade en schande wijs geworden. Op initiatief van de rijksoverheid vindt momenteel breed overleg plaats over de vraag hoe ecologische en economische belangen duurzaam kunnen samengaan; zie onderstaand bericht van Jacqueline Groen (provincie Noord-Holland) uit de provinciale nieuwsbrief ‘Kustvisie 2050’ van augustus 2005.