In januari 1986 is het waarnemingenarchief gereorganiseerd. Er zijn waarnemingskaartjes ontworpen waarop losse waarnemingen ingevuld kunnen worden. Waarnemingen van een soort kunnen nu eenvoudig per datum gerangschikt worden. Hierdoor is een overzichtelijk archief ontstaan. Voor een aantal vogelsoorten werd gevraagd alle waarnemingen in te sturen met als resultaat dat er na anderhalf jaar voor de wat algemenere soorten een redelijk overzicht van de verspreiding in ruimte en tijd bestaat. Deze uitwerking van kiekendiefwaarnemingen uit 1986 is bedoeld als voorbeeld om te laten zien wat er zoal mogelijk is met de ingezonden gegevens.