Marianne Willems stuurde de redactie een bijdrage met de vraag of het misschien iets voor in de Fitis kon zijn? Een bekende van haar is bollenkweker in de Velserbroek. Op zijn perceel broeden Kieviten tussen de bollen. Is dat zo bijzonder? Nee dus, maar broeden tussen lelies, een behoorlijk hoog gewas, misschien toch wel. Veel meer bijzonder is dat de teelt van lelies met veel machinale inzet gebeurt en de vraag is hoe een weidevogel (van oorsprong) daarmee omgaat. Ook het plaatsen van windschermen langs de bollenpercelen, die bovendien steeds verplaatst moeten worden, is, midden in de broedperiode, een ingrijpende zaak. De bollenkweker schrijft: ”In mei 2008 plantten wij lelies buiten, waarvoor een grondbewerking plaats vindt door de grond te spitten met een machine achter de trekker. Toen ik daar mee bezig was zag ik op ‘t land eerst twee, toen drie, en uiteindelijk vier kieviten die op eieren zaten, zo midden op ’t land. Op het moment dat ik met de trekker in de buurt kwam werden ze onrustig en vlogen steeds laag over me heen.” “Om voor hen te redden wat er te redden viel heb ik voorzichtig met mijn handen onder de eieren geschept zodat het zand ook meeging en ze neergelegd op een plek waar bewerking had plaatsgevonden en waarvan ik wist dat er op die plaats geen leliebollen geplant zouden worden.