De eerste waarneming op 30 oktober 1976 in de Mospolder van Kleine Zwanen was zeer verheugend daar het sinds 1973, althans hier, niet meer was voorgekomen. Het vermoeden dat de zwanen na enige dagen wel weer zouden vertrekken is achteraf gebleken onjuist te zijn. Deze veronderstelling was gebaseerd op waarnemingen van 1965, 1966, 1968, 1969 en 1973 toen ze onderscheidelijk 8, 11, 6, 9 en 8 dagen hier vertoefden.