In 2000 is aan de Hondsbossche Zeewering gestart met het ringen van Steenlopers. Maar liefst 220 Steenlopers zijn geringd, waarvan de meeste in de maanden augustus en september. Het is bekend dat Steenlopers in deze periode sterk doortrekken. Niet bekend is hoe lang deze Steenlopers op één locatie, zoals de Hondsbossche Zeewering, verblijven en waar ze daarna heengaan. Ook is niet bekend of er in de loop van de herfst verschil is in verblijfstijd. Blijven de eerst aangekomen Steenlopers bijvoorbeeld langer dan de latere doortrekkers en welke Steenlopers blijven er ’s winters?