Het Knobbelzwanenplatform is een organisatie die zich onder andere bezig houdt met onderzoek, naar Knobbelzwanen om een inzicht te krijgen in het het voorkomen in Nederland en de problematiek omtrent de jacht. Middels een brochure met een aantal alternatieve verjaagmethoden probeert men de jacht op Knob belzwanen uit te bannen en zwanen meer bescherming te bieden. Om een idee te krijgen van de omvang en samenstelling van de Knobbelzwanenpopulatie is besloten tot een landelijke telling op maandag 27 mei 1996, tweede Pinksterdag. Deze telling zal in de komende jaren worden herhaald om aantalsveranderingen in de Nederlandse knobbelzwanenpopulatie vast te leggen. In Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer wordt deze telling gecoöordineerd door de Vogelwerkgroep. Het is de bedoeling om het hele werkgebied te inventariseren. Het is van belang om te weten waar Knobbelzwanen vertoeven en waar niet. De vraag waarom ogenschijnlijke goede gebieden niet bevolkt zijn, kan dan later beantwoord worden.