In de winter van 1995-’96 werd de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland door de Stichting Knobbelzwanenplatform benaderd voor een telling van Knobbelzwanen. Deze knobbelzwanentelling, die landelijk zou worden uitgevoerd, zou een betere indruk moeten geven van de landelijke populatie en haar verspreiding. Door de telling zou ook een beter inzicht verkregen kunnen worden in de lokale knelpunten voor knobbelzwanenbescherming. Knobbelzwanen kunnen nog steeds worden bejaagd (met vergunning) in verband met schade die door boeren geclaimd wordt. Ook in onze regio kunnen dit soort praktijken nog steeds opduiken. Het Knobbelzwanenplatform ijvert voor zwaanvriendelijke verjaagmethoden, daar waar schade en of overlast wordt ondervonden. Tijdens overleg binnen de Veldwerkcommissie over deze telling werd het idee geopperd om ook Nijlganzen binnen ons werkgebied gelijktijdig te laten tellen. Van deze nijlganstelling wordt apart verslag gedaan (Cottaar et al, in prep.).