Tijdens de ledenvergaderingen en lezingen in Ter Kleef doet zich het probleem voor van de koffiezetterij. Per keer komen er ongeveer 40 mensen die graag vóór het begin en in de pauze maar wel het feit dat er om 20.00 uur onmiddellijk afgewassen moet worden, omdat er weinig kopjes zijn. Na de pauze dient er weer afgewassen te worden. Dan moet alles ook opgeruimd en afgerekend. Dit werk komt momenteel neer op een a twee mensen (steeds dezelfden). Het bestuur vindt dit niet zo’n goede toestand en verzoekt dringend om hulp. Vandaar het volgende voorstel: – Vorming van een groep van circa 18 vrijwilligers, die werkend in groepjes van drie, ieder ongeveer één keer per jaar de koffiezetterij op zich nemen. – Dit betekent, dat zij die avond om 19.30 uur, een half uur voor het begin van de avond, aanwezig dienen te zijn en de genoemde taken plus de verkoop en de afrekening op zich nemen. – Het lijkt handig een jaarschema te maken, waar ieder zich in kan vinden. Eventuele verhindering kan tijdig gemeld worden, zodat een ’reserve’ kan worden ingeschakeld. – Afgezien van het beetje werk is het ook wel gezellig en de manier om andere leden te leren kennen. – Wie mee wil doen (ook mannen) gelieve zich te melden bij Martin Smit (023-264782). Het bestuur dringt erg aan op de vorming van zo’n groepje. De koffiezetterij loopt anders gevaar. Uit meer dan 400 leden moet deze groep toch te vormen zijn. Heel graag dus even contact met bovengenoemde. Meld dan meteen eventueel al bekende vaste dagen dat je niet kunt. Wij maken een rooster en sturen dat ter goedkeuring aan je toe.