Stormmeeuwen staan erom bekend dat ze soms op onverwachte plaatsen in het binnenland van onze regio broeden (Groot & Cottaar, 1992; Geelhoed et al., ter 1998). Daardoor laten ze zich niet eenvoudig in kaart brengen en is oplettendheid in het veld vereist. In de zomer van 2007 werd bij enkele bassins te Rijsenhout in de Haarlemmermeer de aandacht getrokken door een aantal luid alarmerende Stormmeeuwen. Nader onderzoek bracht aan het licht dat er zich hier minimaal één paar bevond met nog niet vliegvlugge kuikens. Omdat er veel meer adulte Stormmeeuwen op deze plaats aanwezig waren rees het vermoeden dat er hier wellicht meer paren gebroed zouden kunnen hebben en zich hier dus een kleine kolonie bevond. Dit artikel geeft een beschrijving van het gebied alsmede een overzicht van de waarnemingen in 2007 en 2008. Tevens word een overzicht gegeven van het huidige voorkomen van de Stormmeeuw als ‘binnenland’ broedvogel in de regio.