Afgelopen herfst is weer geprobeerd de landtrek langs de kust van Zuid-Kennemerland in beeld te brengen. Sinds 1986 wordt hiervoor de telpost bij Parnassia in de Kennemerduinen gebruikt. Velen van u zullen al op de hoogte zijn van bijzondere waarnemingen, omdat deze vrijwel altijd worden gemeld via de VZK-emailgroep. Met ingang van het voorbije seizoen zijn alle tellingen tevens op de website www.trektellen.nl na te lezen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het afgelopen seizoen. Op het moment dat dit artikel bij de redactie van Fitis werd ingeleverd (18 november), zat het telseizoen er bijna, maar nog niet geheel op. Het overzicht van november is derhalve niet helemaal volledig.