Het weer werkte dit voorjaar niet mee om tot een goede inventarisatie te komen. De zang was slecht en daarom moest het terrein vele keren bezocht worden en dan heeft men nog het gevoel, vogels gemist te hebben.