Op 14 dec. ’74 hebben Mevr A. Antonisse en de Heer en Mevr. Bloem de vergadering in Utrecht bezocht. Het contactorgaan is het overkoepelend orgaan van alle Vogelwerkgroepen en Natuur- en vogelbeschermingswachten. Om goed 2 uur werd de vergadering geopend door de Heer Ir. W. v. Vliet van de K.N.N.V. Door het aftreden van de Heer J. v. Frieswijk als voorzitter werd de Heer Drs. C. Stam benoemd tot voorzitter.