Een ieder die geïnterresseerd is in Botulisme kan een informatiefolder hierover bestellen bij bureau voorlichting, Provinciehuis, Dreef 3, 2012 HR Haarlem, tel. 023-169933.