In deze ’Fitis’ vindt u de rubriek ’Korte Berichten’. Hieronder vindt u korte berichtjes Betreffende waarnemingen over vogels, bijv. zeldzame vogels, bepaalde vreemde gedragingen die u heeft waargenomen of wat u zelf een leuke waarneming vindt en waarover u een klein stukje wilt schrijven (een half kantje is al voldoende). Het is de bedoeling dat dit een regelmatig terugkerende rubriek in de ’Fitis’ wordt. We verwachten wel van u dat we steeds in elke ’Fitis’ iets kunnen plaatsen, er wordt toch genoeg gezien, niet waar? De korte berichten kunt u sturen aan het copy adres en dat is: W.J.J. v. Diepenbeek, Bilderdijkstraat 6, 2013 EJ Haarlem.