De Vogelwerkgroep Haarlem heeft besloten haar medewerking te verlenen aan een onderzoek van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland, dat beoogt nader inzicht te verkrijgen in de ecologische aspecten van windturbines. Het onderzoek richt zich vooral op de plaatsen, waar het risico van vogelaanvaringen mogelijkerwijs groot zal zijn en/of waar windturbines als verstoringsbron kunnen optreden. Dat kan voorkomen in gebieden waar belangrijke vogel (trek) plaatsvinden in de onderste luchtlagen en gebieden waar in of buiten de broedtijd belangrijke vogelconcentraties voorkomen. Ook voor het beleid m.b.t. hoogspanningsleidingen boortorens, zendmasten en andere hoge obstakels is nader inzicht gewenst.