In 1990 werd voor het vijfde achtereenvolgende najaar landtrek geteld op telpost Parnassia in de Kennemerduinen, een lustrum. Ofschoon het aantal teluren niet meteen aanleiding geeft voor een vrolijke stemming, was het ook deze herfst weer een feest om op de telpost te vertoeven. Al was het slechts vanwege de overtrekkende Kruisbekken, van welke soort dit jaar een invasie plaats vond (na de invasie van de Zwarte Mees in 1989). Over deze invasie zal nog in de Fitis gerapporteerd worden. Opvallende trekvogels verder waren met name de Grote Pieper (een najaarsrecord van in totaal zes exemplaren) en de Grote Lijster (een absoluut dagrecord van 728 exemplaren in vijf en een half uur tellen op 13 oktober).