Op zaterdagavond 14 mei 2011 vond William Price een Kortteenleeuwerik (Calandrella brachydactyla) op de parkeerplaats ten zuiden van het Kennemermeer. Ook de volgende ochtend bleek de vogel nog aanwezig en kon de gehele dag door tientallen vogelaars goed bekeken worden. Na 18 mei 2011 werd de Kortteenleeuwerik niet meer waargenomen. De Korteenleeuwerik broedt in Zuid- en Oost-Europa en is een dwaalgast in Nederland die (bijna) jaarlijks wel in ons land wordt waargenomen. In onze regio zijn er alleen 3 ringvangsten bekend en wel op 7 november 1981 in de AWD (+ nog een melding uit 1988) en op 24 april 1988 en 18 november 2005 in de Kennemerduinen.