Nu de winter ’79-’80 ook een vorstperiode laat zien, (op 19 jan. ’80 zijn reeds vele zoetwatergebieden grotendeels dichtgevroren) lijkt het zinvol iets over de vogelsterfte in de winter ’78-’79 te publiceren, in de hoop dat ook andere vogelaars meer gemotiveerd worden om hun ervaringen en vondsten te publiceren. De mogelijkheid bestaat dat ook deze winter weer flinke sterfte optreddt bij watervogels. Het vastleggen van gegevens is altijd weer waardevol, want als men in latere jaren bepaalde gegevens nodig heeft blijken deze maar al te vaak onvoldoende of niet aanwezig te zijn. Overigens kan het letten op dode vogels ook voor de waarnemers zelf leuke vondsten opleveren, vooral als ook aandacht besteed wordt aan de mogelijk aanwezige ringen.