In 1981 is door ons voor de vierde maal een deel, bij ons bekend als vak E, van het Kraansvlak geïnventariseerd op broedvogels en voorts is buiten de broedtijd het terrein ook minstens éénmaal per maand bezocht. Het onderzochte gebied is overwegend open, vrij sterk geaccidenteerd duinterrein. Eén duin is bezet met dennen. Een voormalig aardappelveld en enkele valleien zijn begroeid met laag loofhout. Het gebied is ongeveer 35 ha. groot en wordt begrensd zoals aangegeven op bijgaand kaartje (bijlage 1).