Broedvogelinventarisatie en vogelwaarnemingen in gebied E van het Kraansvlak van april tot en met december 1980. Het geïnventariseerde deel – genaamd E – wordt begrensd ten noorden door de Populierenlaan; ten oosten gedeeltelijk door het ruiterpad lopend naar het noorden naar het dennenbos; ten westen door het tracé van de pijpleiding en ten zuiden door het koolgruispad.