Vanaf juni 1966 werden in de Kennemerduinen regelmatig kruisbekken waargenomen. Hiervan zijn o.a. in ”De Fitis”, het mededelingenblad van de Vogelwerkgroep Haarlem meerdere meldingen gemaakt. Toen wij, A. Kooij en P. Woortman, leden van de Vogelwerkgroep Haarlem, op 1 april 1967 – voor het negende jaar in successie – het N.O. deel van ”Het Nationale park de Kennemerduinen”, omvattende het ”Jachtduin” en de ”Brederodeberg” weer intensief op broedvogels gingen inventariseren en er zodoende dit voorjaar vele dagen vele uren verbleven, namen wij herhaaldelijk kruisbekken waar.