In het weekeinde van 7/8 oktober 1989 trok er een depressie over de Noordzee, waarbij er aan de kust van Nederland een harde NNWwind stond. Op zaterdag werden er bij de Reddingsbrigade bij Bloemendaal aan Zee onder andere twee Noordse en 15 Grauwe Pijlstormvogels gezien. Van deze laatste soort ”keilde” ondermeer een groepje van drie naar Noord, waarbij fraaie bogen beschreven werden. Zondag werd er door Maarten Smit, Steve Geelhoed, Wim van Vlaardingen en ondergetekende ook vanaf de Reddingsbrigade over zee gekeken. Om ca. 8.30 uur kwam er een pijlstormvogel in beeld, die vlak boven de golven tegen de wind in naar Noord vloog. Het eerste dat opviel was dat de vogel afwisselend met zijn vleugels flapte en met stijfgehouden vleugels kantelde. De vogel werd door Maarten Smit, Wim van Vlaardingen en mij gedurende ± 20 seconden waargenomen.