Het nederlands valkeniersverbond ”Adriaan Mollen” voert de valkerij en de grijpvogelbescherming in zijn vaandel. Deze doeleinden hebben – gezien de moeilijke ecologische omstandigheden voor de grijpvogels – geleid tot pogingen om de voortplanting van de grijpvogels te bevorderen. Op het ogenblik worden de volgende mogelijkheden bestudeerd en beproefd in de stellige verwachting de eerstkomende jaren de definitieve oplossingen te bereiken: