De Kwartel (Coturnix coturnix), onze kleinste hoenderachtige, heeft een wijde verspreiding, oostelijk tot Mongolië in Azië en zuidelijk tot Marokko in Afrika. In Nederland ligt ongeveer de noordgrens van hun verspreidingsgebied. De Nederlandse Kwartels komen uit hun overwinteringgebieden in Noord-Afrika, vermoedelijk via de Spaans/Franse route, getuige de vijf terugmeldingen die CVL (Ringers Cornelis van Lennep) tot nu toe ontving; een uit België, twee uit Frankrijk en twee uit Spanje. Het is nog maar vrij recent dat Kwartels in Nederland, in het nachtelijke voorjaar, worden gevangen. In het recent uitgekomen overzicht van vijftig jaar ringen in Castricum vermeldt Richard Reijnders het enthousiasme, toen ze daar in 1996 de eerste Kwartel in de netten vingen. Daarna zijn er daar jaarlijks tussen de 8-18 gevangen. In 2008 waren dat er overigens slechts vier! In 2001 gingen onze collega’s van het Paradijsveld in de AWD ook Kwartels vangen. Dat waren er op jaarbasis meestal minder dan tien, met uitschieters in 2006 (37) en 2008 (17). CVL is sinds 2000 gaan ‘kwartelen’. De eerste werd op 26 april 2000 geringd door Fred Cottaar. Het kwartelvirus besmette intussen nog enkele andere ringers en sindsdien werden jaarlijks 9-40 Kwartels geringd. In totaal werden in de periode 2000-2007 162 exemplaren geringd. Daar springt het jaar 2008, met 163 geringde Kwartels, ineens torenhoog boven uit.