Tegen het einde van een lange zomerwandeling besluit ik nog even een bezoek te brengen aan de nieuwe vogelkijkhut. Het is erg warm in de Amsterdamse Waterleidingduinen en ik heb reeds uren gelopen. In de ochtend was het nog wel meegevallen. Vanaf Panneland was ik langs het Nieuwkanaal en het Kromme Schusterkanaal in zuidelijke richting gegaan. Kieviten, die de weilanden hadden verlaten, foerageerden alleen of in kleine groepjes op de strandjes. Ook Oeverlopers waren alweer onderweg. Een Groenpootruiter bleef aan de overkant druk in de kijker heen en weer draven. Groepjes Kuif- en Tafeleenden trokken zich evenmin wat van me aan. Honderden Zandoogjes overal op de bloemen.