De Landelijke Dag van SOVON Vogelonderzoek Nederland komt er weer aan. Het evenement, georganiseerd in samenwerking met Vogelbescherming en de NOU, vindt plaats op zaterdag 26 november in Concertgebouw de Vereeniging te Nijmegen De dag is gratis toegankelijk en bedoeld voor alle vogelaars van Nederland en iedereen met hart voor vogels en natuur in het algemeen. Naast een uitgebreide info- en boekenmarkt zijn er lezingen van gerenommeerde vogelonderzoekers. Ook is er weer een speciaal jeugdprogramma, ditmaal georganiseerd door de Wildzoekers. Let op: graag van te voren opgeven.