Sinds 1982 worden de gegevens van onze trektelpost bij Bloemendaal aan zee ook doorgegeven aan de L.W.V.T. Deze werkgroep probeert alle telgegevens van zoveel mogelijk telposten in het land te verzamelen en te verwerken tot een landelijk verslag. Om alle gegevens goed te kunnen verwerken werden door deze werkgroep standdaard formulieren ontwikkeld, die alle telgroepen in het land gebruiken (wij gebruiken nog steeds onze oude tellijsten maar ik zet zelf de gegevens over op die standdaardformulieren). Hierdoor krijgt men de gegevens op dezelfde manier binnen wat de verslaglegging vergemakkelijkt. Sinds de oprichting van de L.W.V.T. (tijdens SOVON/COV vergadering in 1981) komen er steeds meer telposten bij (1981:10, 1982:25 en in 1983: 38, verdeeld over het hele land, alleen in Friesland, Groningen en Noord-Brabant zijn nog weinig of geen telposten).