Op woensdag 10 juni kreeg de werkgroep Vrienden van het Kennemerstrand’ in bezoekerscentrum De Hoep in Castricum één van de drie Landschapspenningen door de provincie Noord-Holland uitgereikt. Deze tweejaarlijkse toekenning valt hen ten deel vanwege hun inzet voor het behoud van het Kennemerstrand bij IJmuiden aan Zee. Het Kennemerstrand, een afgesnoerde strandvlakte, herbergt ‘de soortenrijkste duinvalleivegetatie van de vastelandskust’ (Janssen en Schaminée, 2009). De groep beheert met weinig middelen een uniek stuk natuur. De vrienden organiseren ook excursies in het gebied. Het natuurgebied maakt deel uit van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Aan de Landschapsprijs is een geldbedrag verbonden van 5000 Euro, dat zal worden besteed aan het beheer van het Kennemerstrand. In het dankwoord dankte de groep de natuurorganisaties zonder wie zij het werk nooit hadden kunnen doen, waaronder Landschap Noord-Holland, Nationaal Park Zuid-Kennemerland, KNNV en Stichting Duinbehoud, en alle vrijwilligers die de afgelopen jaren een steentje bijdroegen aan het behoud en het beheer van het natuurgebied. Meer informatie zie: http://www.kennemerstrand.nl Behalve ‘Vrienden van het Kennemerstrand’ ontvingen nog twee andere organisaties, ‘Vereniging De Oeverlanden Blijven’ uit Amsterdam en ‘Belangenvereniging Huiseigenaren Zaandijk’ uit Zaandijk, Landschapspenningen voor hun inzet en ideeën voor het landschap. Er waren ongeveer negentig inzendingen, waaruit elf organisaties of personen voor de prijs of penningen werden genomineerd, waaronder ook Vereniging Behoud de Hekslootpolder’. Eén van de aanwezigen stelde “dat alle mensen eigenlijk een penning verdienen, want er wordt met enorm veel inzet gewerkt in en voor het landschap.” Zie verder: http://www.noordholland.nl/thema/nieuws/persberichten/Winnaars Landschapsprijs en Landschapspennin gen.asp?thema=recreatie%20en%20natuur&ComponentID=143531&SourcePageID=55914#143531