Voor de Zilvermeeuw kunnen een heleboel mensen maar weinig sympathie opbrengen; het zijn grote schijtende schreeuwers die met een agressieve frons boven de kille gele ogen de wereld fel aanstaren. Het zijn hufters, want ze duwen Koperwieken die over zee komen aanvliegen het water in en laten een franjepoot in hun grote strot verdwijnen op het moment dat een aantal enthousiaste vogelaars de kijkers op dit beestje richt. Zelfs als ze met olie besmeurd op het strand aangetroffen worden zullen ze met hun grote houwdegens van snavels nog inhakken op de helpende handen. Een ander groot nadeel van Zilvermeeuwen is dat ze zo algemeen zijn; ze zijn zo verschrikkelijk gewoon dat ze bijna de moeite van het bekijken niet waard zijn. Wat is er dan leuk aan het waarnemen van Zilvermeeuwen? Ik ga geen gepassioneerd pleidooi houden voor deze succesvolle zeevogel, maar wel ik wil enkele, mijns inziens, interessante aspecten naar voren laten komen.