De ‘Oeverlanden van de Liede’ is een wat merkwaardig natuurgebiedje. Het wordt namelijk doorsneden door een spoorlijn, een snelweg en een weg met fietspad. Het gebied is al decennia lang in beheer bij Landschap Noord-Holland. Het rietgebied ten noorden van de weg en het spoor, ook wel de Binnenliede genoemd, is bekend vanwege de moerasvogels die er broeden zoals Bruine Kiekendief, Snor en Baardman (van Huijssteeden, 1998). Het zuidelijke deel, ook wel Buitenliede genoemd, is goed te overzien vanaf het Liewegje en het fietspad langs de weg naar Halfweg. Het bestaat uit een zompig broekbos waar al jaren enkele tientallen Blauwe Reigers broeden. Nadat er al twee jaar een enkele Lepelaar in de bomen van het broekbos was gesignaleerd gebeurde er dit voorjaar iets opmerkelijks. Rein Leguijt, beheerder van Landschap Noord-Holland en verantwoordelijk voor de natuurgebieden in het zuiden van de provincie, waarschuwde ons toen hij rond 20 mei in de reigerkolonie een Lepelaar in de bomen zag staan. Bij een controle op 25 mei lagen er twee Lepelaars op het nest en waren nog twee andere aanwezig. Het kon haast niet anders dan dat deze aan het broeden waren. Dit was spectaculair nieuws. Niet alleen dat er voor het eerst Lepelaars in onze regio broedden, maar ook dat ze midden in de Randstad op een druk punt een nestplaats hadden gekozen. Normaal broeden ze in uitgestrekte moeras- of kweldergebieden.