In de Amsterdamse Waterleidingduinen worden door een actieve ringgroep al vanaf 1958 vogels geringd. In de eerste jaren waren dit vooral nestjongen. Vanaf 1965 is deze ringgroep actief op een vogelringstation. Hier worden door middel van een vinkenbaan met drie slagnetten en vele mistnetten rond de vinkenbaan grote aantallen vogels gevangen en geringd. Van deze geringde vogels komen jaarlijks enige tientallen terugmeldingen bij ons binnen. In Fitis is nooit veel gepubliceerd over de vangsten en terugmeldingen in de AW-duinen. Wij willen proberen hier verbetering in te brengen. Omdat in 1998 een groot aantal terugmeldingen binnen kwam, lijkt het ons leuk om te beginnen de meest interessante hiervan te publiceren.