Dat er onder vogels slachtoffers vallen door hoogspanningsleidingen is geen punt van discussie meer. Het is bekend dat er in Nederland per jaar 800.000 à 1.000.000 vogels zich dood vliegen tegen een hoogspanningsleiding (Koops 1986, Renssen 1977). De Provinciale Planologische Dienst (PPD) wees ons erop dat het Provinciale Electriciteitsbedrijf Noord-Holland (PEN) bereid is hoogspanningsleidingen voor vogels te beveiligen, mits aangetoond is dat er op het traject veel slachtoffers onder de vogels vallen. De hoogspanningsleiding door Spaamwoude (een 150 kVleiding) loopt door een vogelrijk gebied. Om nu te onderzoeken of er bij deze hoogspanningsleiding een verhoogde kans op vogelslachtoffers is, werd een proeftelling gehouden. Op 27 november 1988 werd door Steve Geelhoed, Evert van Huijssteeden, Marianne Willems en ondergetekende 1,6 km van het traject tussen de snelweg Alkmaar-Amstelveen en de spoorbaan afgezocht. Er werd onder en naast de leiding gekeken. De telling vergde nogal wat tijd, doordat de bodem achter het ”Spaarnwoudermeertje” nogal moerassig is en doordat er steeds ver omgelopen moest worden omdat de sloten er nogal breed zijn. De volgende keer kan een stevige plank uitkomst bieden.