Op zaterdag 22 januari 1983 organiseert de Werkgroep Duinbehoud Zuid-Kennemerland, een regionale werkgroep van de Stichting Duinbehoud een LEZINGENDAG over een drietal actuele onderwerpen betreffende beheersaspecten van het duingebied.