Liefde voor de natuur hebben is een behoorlijk subjectief begrip. Als 51% van mening is dat veenweide natuur is en behouden moet blijven en 49% is van mening dat moerasvorming vanuit de ecologische optiek ”natuurlijker” zou zijn, dan toch kiezen we voor Zwart-bont en Grutto’s. De meerderheid beslist, waardoor ons natuurbegrip sterk antropocentrisch wordt ingevuld. Liefde maakt blind, je hebt een haat-liefde verhouding en liefde slaat om in haat. Trots was ik dat de Merel in mijn tuin kwam broeden en niet in de tuin van mijn buurman Piet Kok, eveneens belijdend lid van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Maar de vreugde was van korte duur, want een Ekster had het nest ontdekt en vloog onder verwensingen het beeld uit. Nu had de Merel dat nest ook wel erg knullig gebouwd, zodat zelfs een Ekster met min tien het zonder bril had ontdekt.