De Commissaris van de Koningin in de Provincie Noord-Holland, drs. R.J. de Wit, heeft zich bereid verklaard zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling voor de grote Natuur- en Landschapsmanifestatie ’Zuid-Kennemerland Natuurlijk’, die van medio maart tot medio juni 1988 wordt gehouden in de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Velsen (Zuid) en Zandvoort. De manifestatie wordt georganiseerd door de Stichting Zuid-Kennemerland Natuurlijk, die eind 1985 is opgericht door (bestuurs)leden van de Vogelwerkgroep Haarlem, de afdelingen Haarlem van het IVN, de KNNV, de NJN en de ACJN, de Werkgroep Duinbehoud Zuid-Kennemerland en de districtscommissie Noord-Holland van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.

Fitis

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

J.L. Andreae, J.G. Kluiters, H. Wijkhuisen, B. van Dijk, C.M.C. Joosten, J. Mourik, … H. Verbruggen. (1987). Manifestatie ’Zuid-Kennemerland Natuurlijk’ voorjaar 1988. Fitis, 23(1), 39–43.