Dinsdagavond 20 november 1990 werden verschillende medewerkers van het N.S.O. (Nederlands Stookolieslachtoffer Onderzoek) gemobiliseerd vanwege het massaal aanspoelen van olie én zwaar met olie bevuilde zeevogels. Dientengevolge heeft ondergetekende het strand tussen Noordwijk en IJmuiden in de periode 21-30 november een aantal maal afgezocht op (zee)vogelkadavers. Een overzicht van de resultaten van deze tellingen wordt in dit schrijven gepresenteerd. Echter niet nadat een beschrijving is gegeven van het telgebied en de telmethode.