Is het bij alle natuurliefhebbers en andere inwoners van het Noordzeekanaalgebied wel duidelijk wat het masterplan voor dat gebied eigenlijk inhoudt? Realiseert een ieder zich dat wel? Mij is echt de schrik om het hart geslagen. Zaterdag 9 mei jongstleden nam ik deel aan een excursie, georganiseerd door Milieufederatie Noord-Holland. Tijdens die excursie werd met een bus een rondrit gemaakt langs alle beoogde haven- en bedrijventerreinen in het Noordzeekanaalgebied.