De IJsvogelwerkgroep Zuid-Kennemerland heeft op donderdag 29 november een fraaie doorstart mogen maken na een inleidende dia-avond in Huis ter Kleef en een oproep in het Haarlems Dagblad. Dick van Galen en Jelle Harder, de huidige experts op het gebied van IJsvogels, hebben de 25 aanwezigen enthousiast verteld over de ijsvogelbiotoop en het creëren van broedwanden. Ons doel is om de IJsvogels in Zuid-Kennemerland broedgelegenheid te bieden en deze te monitoren. Zuid-Kennemerland is in elf regio’s verdeeld waar de desbetreffende leden van de werkgroep in de periode november tot en met februari van dit jaar het gebied zijn gaan verkennen op de mogelijkheid tot het aanleggen van nieuwe ijsvogelwanden en om de bestaande wanden weer broedklaar te maken. Met name het tekort aan steile, vers afgebrokkelde oevers van ca 50- 100 centimeter hoog op rustige beschutte plekken maakt het de IJsvogel moeilijk om voet aan de grond te krijgen in Zuid-Kennemerland. De eerste ijsvogelwanden zijn al aangelegd in Heemstede en in Haarlem-Noord. Met veel publiciteit zijn de drie wanden op het Volkstuincomplex Zonder Werken Niets aangelegd. De drie wanden zijn vanaf de Slaperdijk goed te zien. Dus nu is het aan de IJsvogel om daar gebruik van te maken en aan u om hiervan te genieten. Als coördinator van deze werkgroep doe ik een oproep om alle waargenomen nestholten van IJsvogels aan mij door te geven per e-mail. Juist de natuurlijke broedplaatsen in onze omgeving helpen ons om hiervan te leren en deze te monitoren en eventueel te beschermen. Namens de ijsvogelwerkgroep wens ik u veel ijsvogel-kijkplezier toe in Zuid-Kennemerland. Voor fraaie foto’s en filmpjes verwijs ik u naar www.ijsvogels.nl.