In het winterhalfjaar zijn de meeuwen een opvallende verschijning in stad en dorp. Toch is er over deze meeuwen maar heel weinig bekend. Hoeveel meeuwen verblijven er in Zuid-Kennemerland? Hoe ligt de aantalsverhouding tussen de verschillende soorten? Waar halen de meeuwen hun voedsel? Om op deze vragen een antwoord te krijgen is het de bedoeling tellingen te verrichten rond meeuwenslaapplaatsen.