Nadat in het zomernummer van de Fitis al een eerste aankondiging over meeuwenslaapplaatsen in Zuid-Kennemerland is gedaan volgen hier enige nadere mededelingen. De bedoeling is in het winterhalfjaar 83/84 meeuwen te tellen tijdens de slaaptrek en op de slaapplaatsen. Het onderzoek is bewust bescheiden van omvang gehouden.