In Haarlem-Noord deed zich dit voorjaar (1993) een opvallend biologisch verschijnsel voor. De heer Piek was zeer tevreden over het feit dat in zijn tuin zowel een paartje Merel als een paartje Heggemus met broeden begon. Na verloop van tijd bleken de Merels één jong en de Heggemussen vijf jongen te hebben. Tot zijn grote verbazing ontdekte de heer Piek op een gegeven moment dat het Merelmannetje niet alleen zijn eigen jong voerde, maar ook de jongen in het Heggemussennest. Wanneer de Merel aan kwam vliegen met voer, bleken de Heggemussen zich wat ’zenuwachtig’ rond het nest op te houden. Enige tijd later begon de Merel zelfs het Heggemussennest te verdedigen tegenover de volwassen Heggemussen!