Daar er thans door velen wordt medegewerkt aan het inventariseren van broedvogels, lijkt het mij dienstig in breder kring bekendheid te geven aan de methode van noteren, die wij in de Vogelwerkgroep Haarlem reeds sinds 20 jaar toepassen en die ook door enige andere groepen wordt gevolgd en zeer praktisch wordt bevonden. Laten we als voorbeeld nemen het inventariseren van een bebost terrein op zangvogels aan de hand van de zingende mannetjes. Het principe is nu, dat wij op onze rondgang door het terrein elke zingende vogel op terreinkaartjes intekenen, en wel elke soort op een apart kaartje. Vfe doen dit met behulp van bepaalde tekens, zodanig dat daarmee niet alleen de plaats, maar ook de datum van waarneming wordt aangegeven. Die tekens zien er als volgt uit: ♂ ♀. Op de plaats waar de vogel zingt tekenen we namelijk het kleine cirkeltje op de kaart en daaraan een wijzertje dat aangeeft in welk gedeelte van de maand de waarneming is gedaan.